TNT IMPORT SERVICE ORDER / TNT ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ ДО БЪЛГАРИЯ